Tekniske data Di6
Loket er levert tilbake til produsenten, Siemens, og er ikke lengere i NSB's eie.
Bildet av DI6 vil bli erstattet av BM 73 når jeg får tid:-)
Tilbake