Tekniske data EL18
Lokomotivtype-betegnelse:
Lokomotiv-nummer:
Antall:
Satt i drift år:
Akselanordning:
Sporvidde:
Tillatt hastighet:
Vekt mekanisk utstyr:
Vekt elektrisk utstyr:
Adhesjonsvekt:
Akseltrykk:
Dynamisk vekt:
Bremset vekt i bremsegruppe R/P:
Bremset vekt i bremsegruppe G:
Antall traksjonsmotorer:
Driftsspenning:
Frekvens:
Kontinuerlig ytelse målt på hjulring:
Maksimal ytelse målt på hjulring:
Maksimal trekkraft målt på hjulring:
Maksimal dynamisk bremsing målt på hjulring:
(elektrisk begrenset)
Utvekslingsforhold for drivanordning:
Lengde over buffere:
Totalbredde:
Avstand mellom boggisenter:
Boggi akselavstand:
Hjuldiameter ny:
Hjuldiameter nedslitt:
El 18
2241 - 2262
22
1996 1997
Bo' Bo'
1435 mm
200 km/t
46,0 t
39,0 t
85,0 t
21,5 t
94,0 t
127,0 t
82,0 t
4
15kV (11,5-18kV)
16 2/3 Hz
5400 kW
5880 kW
275 kN (0-78 km/t)
275 kN

1:3,667
18500 mm
3000 mm
11000 mm
2800 mm
1125 mm
1090 mm

Tilbake